Kościół Zielonoświątkowy Zbór FILADELFIA, ul. Lotnicza 19, 43-300 Bielsko-Biała

Służby

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym NOWA NADZIEJA

aa2

Niesiemy pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu, na bazie gruntownej, duchowej odnowy i prowadzeniu życia w bliskiej więzi z Bogiem. W efekcie naszej działalności wiele osób odzyskało poczucie godności i sensu życia oraz zostało trwale przywróconych swoim rodzinom i społeczeństwu, prowadząc życie w niewymuszonej abstynencji. Misja nasz działa od ponad 20 lat, jesteśmy agendą zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

 

Nasze miejsca pracy misyjnej to:

  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Terapii Uzależnienia od  Alkoholu w Andrychowie,
  • Dom Opieki Społecznej w Międzybrodziu,
  • Areszt Śledczy w Bielsku Białej,
  • Zakład Karny w Wadowicach.

Biuro Misji:

ul. Lotnicza 19, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 793 853 871
e-mail: bkiona@gmail.com

Grupy domowe

Zrzut ekranu 2016-05-02 o 20.14.19Trudno budować głębokie relacje uczestnicząc jedynie w  niedzielnych nabożeństwach. Apostoł Paweł napisał, że Kościół jest ciałem Chrystusa a my jesteśmy członkami tego Ciała. Bycie cząstką Kościoła jako ciała oznacza życie w relacji z innymi jego członkami. Nie można w pełni korzystać z błogosławieństw Bożych przekazywanych Kościołowi przyjmując tylko postawę biernego uczestnika, dystansując się od relacji z innymi: „Nie może więc oko powiedzieć do ręki: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was (…) Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie” I List do Koryntian 12:21-25Dobrą okazją do tworzenia takich więzi są grupy domowe. Są to regularne spotkania, gdzie poza wspólną modlitwą i czytaniem Słowa Bożego, spędza się także czas na dzielenie się własnymi przeżyciami z Bogiem, swoimi problemami jak i radościami. Spotkania grup prowadzone są przez liderów, którzy czuwają nad duchowym rozwojem ich członków, dbają o porządek dyskusji na spotkaniach i są  w pierwszej linii duszpasterzami dla uczestników spotkań.Grupy domowe poza regularnymi spotkaniami organizują wspólne wycieczki i pikniki. W takich okolicznościach wzajemne relacje mogą stale się pogłębiać i utrwalać na fundamencie wzajemnego poszanowania i godności.

W zborze FILADELFIA działa kilkanaście grup domowych. Koordynacją funkcjonowania grup domowych od wielu lat zajmuje się  Antoni Kufel – czł. Rady Starszych posiadający duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Więcej informacji tel. 698 628 769.

Grupy muzyczne

Lider służby uwielbienia – Robert Kasprowicz

Chór – Bronisław Szalbot

Grupa Uwielbiająca 1 – Robert Kasprowicz

Grupa Uwielbiająca 2 – Sylwester Karaś

Grupa Uwielbiająca 3 – Bartosz Bączyk

Grupa Uwielbiająca 4 – Bogusław Haręża

Grupa Uwielbiająca 5 – Patryk Haręża

Grupa Uwielbiająca 6 – Beata Muzyka

Nauczanie dzieci w Kościele

Zrzut ekranu 2016-09-01 o 14.30.24
Dzieci to przyszłość Kościoła! W dorosłym życiu będą takie jak je ukształtujemy. Każde dziecko potrzebuje osobiście poznać osobę Jezusa Chrystusa i przyjąć ewangelię zbawienia. Zadaniem służba katechetycznej jest wypełnić to zadanie poprzez nauczanie Bożego Słowa. Proces ten obejmuje zarówno zrozumienie najważniejszych prawd Słowa Bożego oraz umiejętność zastosowania ich w codziennym życiu.

 

W naszym Zborze mamy sześć grup nauczania dzieci:

  1. Dzieci 3-5 lat
  2. Dzieci 6-7 lat
  3. Dzieci 8-9 lat
  4. Dzieci 10-11 lat
  5. Dzieci 12-13 lat
  6. Dzieci 14-15 lat

 


Zobacz też:

Blog