Kościół Zielonoświątkowy Zbór FILADELFIA, ul. Lotnicza 19, 43-300 Bielsko-Biała

LIDERZY ZBORU

Edward Lorek

Pastor

+48 509 541 290 | edel3138@gmail.com

Notka biograficzna

Wychowany w rodzinie pielęgnującej podstawowe wartości chrześcijańskie takie jak: codzienne czytanie Biblii, modlitwa i aktywne uczestniczenie w nabożeństwach. W wieku kilkunastu lat przeżył nowo narodzenie po czym w 1967 r. przyjął chrzest wiary, a kilka miesięcy później przeżył chrzest w Duchu Świętym.
Po kilkunastoletnim okresie aktywnej działalności jako lider młodzieżowy zarówno w zborze jak i w okręgu w marcu 1981 r. został pastorem zboru wówczas w Wapienicy, rok później ordynowany na prezbitera. W ostatniej kadencji ZKE był Z-cą Prezbitera Naczelnego i współinicjatorem powołania Kościoła Zielonoświątkowego w którym przez pierwsze dwie kadencje pełnił funkcję Z-cy Prezbitera Naczelnego. Po kilkuletniej przerwie w czynnej służbie ponownie został powołany w 2005 r. na II pastora a od grudnia 2008 r. na pastora zboru FILADELFIA w Bielsku-Białej.
W 2012 r. powołany został na Prezbitera Okręgu Południowego i członka Naczelnej Rady Kościoła.

Rodzina: żona Maria, dorosłe dzieci: Jolanta i Janusz oraz troje wnucząt.


Bogdan Kiona

Pastor Pomocniczy

+48 508 055 299 | bkiona@gmail.com

Notka biograficzna

Urodził się i wychował na terenie wielkopolski w typowej polskiej rodzinie. Po ukończeniu 18 roku życia przeniósł się do Bielska Białej, tu poznał swoją żonę. Duchowy przełom w jego życiu nastąpił w 1982 roku. Po przeczytaniu Bibli doświadczył głębokiego pragnienia poznania Boga. W 1984 roku narodził się na nowo i doświadczył chrztu Duchem Świętym a w następnym roku został ochrzczony w wodzie na znak przymierza zawartego z Bogiem. W 1989 roku został powołany na starszego Zboru. W tym okresie powierzono mu budowę obiektu sakralnego przy ul. Lotniczej 19. Równolegle służył jako lider grupy domowej oraz aktywnie uczestniczył w pracy misji Nowa Nadzieja. W 2004 roku został powołany na duchownego Kościoła Zielonoświątkowego a rok później na pastora pomocniczego. W 2011 roku ukończył zaoczne studia na WST, kierunek teologia pastoralna. W 2008 roku powołany został na członka Kościelnej Komisji Kontrolującej a w 2012 roku na przewodniczącego tej komisji.

Rodzina; żona Krystyna, dwie dorosłe córki: Monika i Dagmara oraz jeden wnuczek Mati.


Robert Bylicki

Starszy Zboru

+48 500 000 999 | anonim@gmail.com

Notka biograficzna

Antoni Kufel

Starszy Zboru

+48 500 000 999 | anonim@gmail.com

Notka biograficzna

Andrzej Michnik

Starszy Zboru

+48 500 000 999 | anonim@gmail.com

Notka biograficzna

Andrzej Rozbicki

Starszy Zboru

+48 500 000 999 | anonim@gmail.com

Notka biograficzna

Jan Staszek

Starszy Zboru

+48 500 000 999 | anonim@gmail.com

Notka biograficzna

Zbigniew Suwaj

Starszy Zboru

+48 500 000 999 | anonim@gmail.com

Notka biograficzna

Zobacz też:

Służby