Kościół Zielonoświątkowy Zbór FILADELFIA, ul. Lotnicza 19, 43-300 Bielsko-Biała

Credo

$
Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia
$
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego
$
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale
$
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską
$
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów
$
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski
$
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej
$
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne

Zobacz też:

Społeczność